St Patrick's & St Joseph's
Glenullin/Garvagh
Takes the hand, stretches the mind, touches the heart
St Patrick's & St Joseph's Schools

Irish for the Month

5 Oct 2017

‘Na dathanna’

Colours/ Classroom objects

 

Cad é an dath atá ar….. ?:  Ca jay an dath ata air?: What colour is......?

Tá an peann dearg: Ta an pan jarg: The pen is red.

Tá an peann luaidhe gorm: Ta an pan looay gorim: The pencil is blue.

Tá an bosca bruscair dubh:  Ta an buska bruce-car doo : The bin is black.

Tá an mála scoile donn: Ta an mala skulla done: The schoolbag is brown.

Tá an cathaoir glas:  Ta an kie-her glass: The chair is green.

Tá an tábla buí: Ta an table bwee: The table is yellow.

Tá an leabhar bán: Ta an lower ban: The book is white

Corcra: purple         Liath : grey        Bándearg : pink

 

 

 


Archives

Upcoming Events
No Records
Copyright 2018 St. Patrick's & St. Joseph's Primary School